Поточна діяльність | Педагогічна рада
Педагогічна рада

Протокол № 4

засідання педагогічної ради

від 27.05.2016

 

                                                                                               Присутні: 16 вчителів

                                                                               Відсутні: 0

 

Порядок денний:

1.     Аналіз успішності учнів за 2015/2016 навчальний рік.

2.     Переведення учнів 1-3 класів до наступного класу.

3.     Про закінчення учнями 4 класу І ступеня і переведення до наступного класу.

4.     Переведення учнів 5-8, 10 класів до наступного класу.

5.     Підсумки роботи по попередженню дитячого травматизму та профілактики дитячої злочинності.

6.     Про нагородження похвальними листами учнів 2-10-х класів.

7.     Про результати перевірки стану викладання географії.

8.     Про випуск із школи учнів 11 класу.

9.     Про виконання рішень попередніх педагогічних рад.

 

1.     Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи

Книш С. Я. про успішність учнів за 2015/2016 навчальний рік.(Доповідь додається)

Постановили:

1.1Посилити роботу щодо підвищення якості освіти через заняття зі здібними учнями та учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, використовувати особистісно-зорієнтований підхід у навчанні.

1.2Вчителям предметникам, класним керівникам здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.

 

2.     Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи Книш С. Я., яка повідомила, що всі учні 1-го класу успішно засвоїли навчальний матеріал, учні 2-го,

3-го класів мають рівень навчальних досягнень не нижче середнього.

Постановили:

 

2.1Перевести учнів 1-го класу до наступного класу:

1.     Гайворонську Лілію

2.     Григорову Поліну

3.     Дубініна Романа

4.     Єльчищева Андрія

5.     Каневського Степана

6.     Касьяна Дмитра

7.     Лівінцову Тетяну

8.     Мартиненко  Мирославу

9.     Москаленко Поліну

10.   Решетняк Тетяну

11.   Рибалко Єлизавету

12.   Устіч Олександра

13.   Хрістова Кузьму

 

2.2. Перевести учнів 2-го класу до наступного класу:

1.     Загоруйко Дар’ю;

2.     Володченка Богдана;

3.     Книш Ангеліну;

4.     Крикунова Андрія;

5.     Кіндзерського Івана;

6.     Курила Дениса;

7.     Мєзенцеву Валерію;

8.     Петренко Лілію;

9.     Пинтікову Вікторію;

10.   Середу Петра;

11.   Ужика Єгора;

12.   Чернушенко Поліну;

13.   Юрковець Поліну.

 

2.3.Перевести учнів 3-го класу до наступного класу:

1.     Вінніка Віктора;

2.     Демиденко Олександру;

3.     Коломійцева Максима;

4.     Коротун Ярославу;

5.     Кряжа Ігоря;

6.     Наконечного Богдана;

 

3.     Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи

Книш С. Я., яка повідомила, що всі учні 4 класу успішно засвоїли навчальний матеріал, склали державну підсумкову атестацію, мають рівень навчальних досягнень не нижче середнього.

Постановили:

3.1.Перевести учнів 4-го класу до наступного класу:

1.     Батюка Євгенія;

2.     Вяткіна Михайла;

3.     Єльчищева Артема;

4.     Єрмака Ернеста;

5.     Костинюка Станіслава;

6.     Островерх Валерію;

7.     Попович Єлизавету;

8.     Рощіна Олександра;

9.      Сєрікову Назіру.

4.     Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи Книш С. Я., яка повідомила, що всі учні 5-8 класів успішно засвоїли навчальний матеріал, мають рівень навчальних досягнень не нижче середнього.

Постановили:

 

4.1Перевести учнів 5-го класу до наступного класу:

1.     Байдака Ігоря;

2.     Кальченка Ярослава;

3.     Острижного Ігоря;

4.     Парнішвілі Анастасію;

5.     Саніну Ангеліну;

6.     Середу Григорія;

7.     Шашкова Станіслава.

 

4.2Перевести учнів 6-го класу до наступного класу:

1. Бало Оксану;

2. Буряк Ірину;

3. Деркача Сергія;

4. Казарєзова Яна;

5. Кіндзерську Дар’ю;

6. Книш Єлизавету;

7. Лівінцова Миколу;

8. Малєва Віктора;

9. Сінельникова Станіслава;

10. Стребкову Наталію;

11. Руденко Єлизавету.

 

4.3.Перевести учнів 7-го класу до наступного класу:

1.     Діденка Владислава;

2.     Каменєва Юрія;

3.     Книша Євгена;

4.     Книша Сергія;

5.     Кубикіна Анатолія;

6.     Курила Олександра;

7.     Мартиненко Дар’ю;

8.     Орлова Віталія;

9.     Пивоварова Євгенія;

10.   Шапку Ігоря;

11.  Шевченка Максима;

12.  Чорну Світлану;

 

4.4.Перевести учнів 8-го класу до наступного класу:

1. Алюшина Владислава;

2. Бало Богдану;

3. Віннік Олександру;

4. Дудніка Данила;

5. Рощіну Анну;

6. Шашкова Олексія.

 

4.5.Перевести учнів 10-го класу до наступного класу:

1.     Григорову Аліну;

2.     Григорова Максима;

3.     Салюкову Аліну.

 

5.          Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи Книш С. Я., яка повідомила, що У 2015/2016 навчальному році профілактична робота з безпеки життєдіяльності проводилась відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Кодексу законів про працю України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону  праці», Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про дорожній рух», Закону України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

Постановили:

5.1.У наступному навчальному році необхідно посилити контроль за дотриманням учнями правил безпеки життєдіяльності.

 

6.  Слухали: директора школи Шаповалова О.О., який довів до відома, що 5  учнів 2-10 класів (Демиденко О., Наконечний Б., Кальченко Я., Батюк Є., Книш А.) закінчили 2015/2016 навчальний рік на  високому рівнях.

 

Постановили:

6.1.Вручити 5 учням школи похвальні листі за високі досягнення у навчанні.

 

7.     Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи

Книш С. Я., яка повідомила про результати вивчення стану викладання географії. (Доповідь додається)

8.     Слухали: директора школи Шаповалова О.О. про випуск із школи учнів 11-го класу.

Постановили: випустити із школи учнів 11 класу:

1.     Ждань Катерину;

2.     Книш Анастасію;

3.     Котенко Анну;

4.     Ребрун Каріну;

5.     Руденка Станіслава;

6.     Холмогорова Олександра;

7.     Хрістова Юрія

 

9.     Слухали: директора школи Шаповалова О.О., який довів до відома, що рішення попередньої педагогічної ради виконані в повному обсязі.

 

Постановили:

9.1Рішення попередньої педагогічної ради вважати виконаними.

 

 

Голова педагогічної ради_________ О.О. Шаповалов

Секретар                            _________ О.В. Осадча

 

 

Протокол № 5

засідання педагогічної ради

від 09.06.2016

 

                                                                                            Присутні: 16 вчителів

                                                                            Відсутні: 0

 

Порядок денний:

1.     Про переведення учнів 9-го класу.

2.     Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

І. Слухали: директора школи Шаповалова Олексія Олександровича про переведення учнів 9-го класу.

 

Постановили:

Перевести учнів 9-го класу до наступного класу

 

1.     Григорову Юлію

2.     Вертій Марію

3.     Гулака Артема

4.     Кашубу Лілію

5.     Крикунову Вікторію

6.     Хритюхіна Максима

7.     Шапку Єлизавету

 

ІІ. Слухали: директора школи Шаповалова Олексія Олександровича про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

Постановили: вважати рішення попередньої педагогічної ради виконаними.

 

Голова педради  _______ О.О. Шаповалов

Секретар             _______ О.В. Осадча

 

Протокол № 6

засідання педагогічної ради

від 25.08.2016

 

Присутні: 15 вчителів

Відсутні: 0

 

Порядок денний:

1.     Про погодження робочого навчального плану на 2016/2017 навчальний рік.

 

Слухали: директора школи Шаповалова О.О., який повідомив, що               Робочий навчальний план Кіндрашівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів на 2016/2017 навчальний рік складено відповідно до  Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), на підставі рекомендацій листів Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.06.2016 №  01-38/2564        « Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік» , наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області від 16.06.2015 №176 «Про затвердження робочих навчальних планів навчальних закладів району на 2016/2017 навчальний рік»:

- для 1-4-х класів - за додатком 2 Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України          від 10.06.2011 № 572 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1 до робочого навчального плану);  

- для 5-8-х класів за додатком 12 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014  № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 2 до робочого навчального плану);

- для 9-го класу – за додатком 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки  України від 23.02.2004  № 132 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки  України від 05.02.2009 №66 ( додаток 3 до робочого навчального плану);

- для 10-го класу – за додатком 4 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 4 до робочого навчального плану).

          У 2016/2017 навчальному році у закладі функціонують такі класи: 1- 4,    5-9, 10.

У 11-му класі – 3 учні (індивідуальна форма навчання)

У 10-му класі – універсальний профіль.

Мова навчання – українська.

Змінено назву предмета «Світова література» на «Зарубіжна література»  (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 518).

У 7-му класі предмети «Алгебра» та «Геометрія», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465, будуть викладатися по 2 години та тиждень.

Варіативна складова розподілена таким чином.

У 1-4-х класах освітню галузь «Мистецтво» розподілено на 2 навчальні предмети: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Додаткові години варіативної частини робочого навчального плану на вивчення цих предметів по 0,5 години на тиждень занесено до інваріантної складової.

З метою виконання навчальних програм академічного рівня інваріантної складової виділено додатковий час на вивчення: 

- геометрії в 10-му класі – 1 година;

- фізики в 10-му класі – 1 година;

         Ці години занесено до інваріантної складової робочого навчального плану.

Відповідно до листа Інституту модернізації змісту освіти від 26.07.2016 №2.1/12-Г-588 з метою розширення знань про духовну культуру Слобожанщини, православні свята та їх роль у житті мешканців слобожанського регіону, у 5,6,7-му класах введено 0,5 години на тиждень факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова введено викладання у 8-9-х класах (по 1 годині на тиждень) спецкурсукурсу «Харківщинознавство» за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану.

З метою формування теоретичної бази знань учнів з основ роботи з персональним комп'ютером та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній діяльності, формування інформаційної культури в 5-му класі введено факультативний курс «Секрети комп’ютера» (1 година на тиждень).

З метою оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, оволодіння знаннями про особливості спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності, формування вмінь і навичок добирати  ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування в 6-му класі введено факультативний курс «Навчання ситуативного спілкування»       (1 година на тиждень).

З метою вивчення історії Голокосту в 10-му класі введено факультативний курс «Історія Голокосту» (1 година на тиждень).

З метою поглиблення знань з української мови, стилістики української мови в 10-му класі введено факультативний курс «Стилітика української мови» (1 година на тиждень).

З метою профілактики захворювань, формування здорового способу життя, в 10-му класі введено факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ» (1 година на тиждень).

Гранично допустиме навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

 

Постановили: Робочий навчальний план школи на 2016/2017 навчальний рік вважати погодженим.

 

Голова педагогічної ради _______О.О. Шаповалов

Секретар                        _______О.В. Осадча

 

                                                     Протокол № 1

засідання педагогічної ради

від 30.03.2017

 

                                                                                       Присутні: 15 вчителів

                                                                    Відсутні: 0

 

Порядок денний:

 1. Посилення національного, військово-патріотичного виховання дітей та молоді.
 2. Використання міжпредметних зв’язків як важливого фактора підвищення ефективності навчання.
 3. Про стан роботи з обдарованими та талановитими учнями.
 4. Забезпечення соціально-психологічного захисту дітей.
 5. Про підсумок перевірки стану викладання історії, фізичної культури  та класно узагальнюючий контроль 8-го класу.
 6. Про обирання предмету для складання ДПА учнями 9-го класу та визначення термінів проведення ДПА.
 7. Про ознайомлення з Програмою  міжнародного оцінювання учнів PISA.
 8. Про визначення термінів проведення ДПА в 4-му класі.
 9. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи Книш С.Я.  про національного, військово-патріотичного виховання дітей та молоді. (доповідь додається)

 

Постановили:  дотримуватись системного підходу до національно-патріотичного виховання в школі з метою формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

 

Слухали: заступника директора з НВР Книш С.Я. про використання міжпредметних зв’язків як важливого фактора підвищення ефективності навчання. (доповідь додається)

Постановили:  вчителям предметникам:

а) знизити ймовірність суб'єктивного підходу у визначенні межпредметной ємності навчальних тем;

б) здійснювати поетапну організацію роботи щодо встановлення міжпредметних зв'язків, постійно ускладнюючи пізнавальні завдання, розширюючи поле дії творчої ініціативи та пізнавальної самодіяльності школярів, застосовуючи все різноманіття дидактичних засобів для ефективного здійснення багатосторонніх міжпредметних зв'язків;

в) формувати пізнавальні інтереси учнів засобами самих різних навчальних предметів в їх органічній єдності;

г) вивчати найважливіші світоглядні проблеми і питання сучасності засобами різних предметів і наук у зв'язку з життям.

Слухали: заступника директора з НВР Книш С.Я. про стан роботи з обдарованими та талановитими учнями.

Постановили: роботу з обдарованими та талановитими учнями в школі вважати задовільною.

Слухали: практичного психолога Чорну В.П. про забезпечення соціально-психологічного захисту дітей. (доповідь додається)

Постановили: роботу із забезпечення соціально-психологічного захисту дітей в школі вважати задовільною.

Слухали: заступника директора з НВР Книш С.Я. про результати стану викладання історії, фізичної культури  та результати класно узагальнюючого контролю 8-го класу. (доповідь додається)

Постановили: вчителям: історії (Піщику О.А.), фізичної культури (Харченко О.І.)  та класному керівнику 8-го класу (Бойко Н.А.) виконати пропозиції викладені у довідках.

Слухали: заступника директора з НВР Книш С.Я. про обирання предмету для складання ДПА учнями 9-го классу та визначення термінів проведення ДПА.

Виступили: директор школи, який запропонував третім предметом за вибором навчального закладу в 9-му класі для проходження ДПА  у 2016/2017 навчальному році, обрати Історію України. Провести ДПА в 9-му класі в такі терміни: українська мова – 30.05.2017, математика – 02.06.2017, історія України – 06.06.2017.

Постановили: обрати третім предметом для проходження учнями 9-го класу ДПА у 2016/2017 навчальному році, історію України. Провести ДПА в 9-му класі в такі терміни: українська мова – 30.05.2017, математика – 02.06.2017, історія України – 06.06.2017.

Слухали: заступника директора з НВР Книш С.Я., яка ознайомила з Програмою міжнародного оцінювання учнів PISA.(доповідь додається)

Постановили: вчителям предметникам використовувати під час навчального процесу тестів попередніх циклів PISA з метою підготовки учнів до тестування та розвитку компетенцій – навичок і умінь.

Слухали: заступника директора з НВР Книш С.Я. визначення термінів проведення ДПА в 4-му класі.

Виступили: вчитель початкових класів, керівник МО вчителів початкових класів Грабар Г.В., яка запропонувала провести ДПА для 4-го класу в такі терміни: математика – 11.05.2017, українська мова  – 16.05.2017, літературне читання  – 17.05.2017.

Постановили: провести ДПА в 4-му класі в такі терміни математика – 11.05.2017, українська мова  – 16.05.2017, літературне читання  – 17.05.2017.

Слухали: директора школи про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Постановили: рішення попередньої педагогічної ради вважати виконаними.

 

Директор школи __________ О.О. Шаповалов

Секретар             __________ О.В. Осадча

 

Протокол № 2

засідання педагогічної ради

від 21.04.2017

 

                                                                                       Присутні: 16 вчителів

                                                                     Відсутні: 0

 

Порядок денний:

 1. Про погодження матеріалів ДПА для учнів 9-го класу.
 2. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

 1. Слухали: керівника МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу Клінгер Т.М. про погодження матеріалів ДПА з української мови та історії України для учнів 9-го класу.
 2. погодити матеріали ДПА з української мови та історії України для учнів  9-го класу.
 3. Слухали: керівника МО вчителів природничо-математичного циклу Ткачова А.М. про погодження матеріалів ДПА з математики для учнів 9-го класу.
 4. погодити матеріали ДПА з математики для учнів 9-го класу.
 5. Слухали: директора школи про виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 6. рішення попередньої педагогічної ради вважати виконаними.

 

Голова педагогічної ради __________О.О. Шаповалов

Секретар                             __________О.В. Осадча

 

Протокол № 3/7

спільного педагогічної ради  та засідання ради

Кіндрашівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області

від 22.05.2017

Голова – Шаповалов О.О.

Секретар – Осадча О.В.

Присутні: члени педагогічної ради та члени ради школи в повному складі

 

Порядок денний:

 1. Про нагородження похвальними листами учнів 2-8, 10 класів.

 

 1. Слухали: директора школи Шаповалова Олексія Олександровича, який повідомив, що 8 учнів школи закінчили 2016/2017 навчальний рік на високому рівні навчальних досягнень, а саме:
 1. Петренко Лілія, 2 клас.;
 2. Демиденко Олександра, 3 клас.;
 3. Наконечний Богдан, 3 клас.;
 4. Батюк Євгеній, 4 клас.;
 5. Кальченко Ярослав, 5 клас.

Постановили:

1. Нагородити учнів школи Похвальними листами за високі досягнення у навчанні:

 1.  Петренко Лілія, 2 кл.;
 2. Демиденко Олександра, 3 кл.;
 3. Наконечний Богдан, 3 кл.;
 4. Батюк Євгеній, 4 кл.;
 5. Кальченко Ярослав, 5 кл.
 1. Директору школи проконтролювати виконання рішення спільного засідання педагогічної ради та ради школи.

 

Голова ________ Шаповалов О.О.

     Секретар_______ Осадча О.В.

 

Протокол №4
засідання педагогічної ради
Кіндрашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Куп’янської  районної  ради  Харківської  області

 

від 26.05.2017

 

Голова педагогічної ради  О.О.Шаповалов

Секретар  О.В.Осадча

Присутні: 16 вчителів

                                                                               Відсутні:  0

 

Порядок денний:

1. Аналіз успішності учнів за 2016/2017 навчальний рік.

2. Переведення учнів 1-8 та 10 класів до наступного класу.

3. Підсумки роботи по попередженню дитячого травматизму та профілактики дитячої злочинності.

4. Про впровадження допрофільного та профільного навчання у школі.

5. Про погодження  проекту робочого навчального плану на 2017/2018 навчальний рік.

6. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад.

 

1. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-виховної роботи Книш С.Я. про успішність учнів за 2016/2017 навчальний рік. (Доповідь додається).

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Посилити роботу щодо підвищення якості совіти через заняття зі здібними учнями та учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, використовуючи особистісно-зорієнтований підхід у навчанні.

1.2. Вчителям-предметникам, класним керівникам здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.

 

2. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-виховної роботи Книш С.Я., яка повідомила, що всі учні 1-8 та 10 класу мають рівень навчальних досягнень не нижче середнього.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Перевести учнів 1-го класу до наступного класу:

 1. Дуднік Аліну
 2. Єрмак Аліну
 3. Ієвлева Якова
 4. Кубикіна В’ячеслава
 5. Побочного Олексія
 6. Пономарьову Альону
 7. Юрковця Артема

2. Перевести учнів 2-го класу до наступного класу:

 1. Гайворонську Лілію
 2. Григорову Поліну
 3. Дубініна Романа
 4. Єльчищева Андрія
 5. Каневського Степана
 6. Касьяна Дмитра
 7. Лівінцрову Тетяну
 8. Мартиненко Мирославу
 9. Москаленко Поліну
 10. Решетняк Тетяну
 11. Рибалко Єлизавету
 12. Устіч Олександра
 13. Хрістова  Кузьму

 

3. Перевести учнів 3-го класу до наступного класу:

1. Володченка Богдана

2. Загоруйко Дар’ю

3. Кіндзерського Івана

4. Книш Ангеліну

5. Крикунова Андрія

6. Курила Дениса

7. Мєзенцеву Валерію

8. Петренко Лілію

9. Пинтікову Вікторію

10.Середу Петра

11. Ужика Єгора

12. ЧернушенкоПоліну

13. Юрковець Поліну

 

4. Перевести учнів 4-го класу до наступного класу:

 1. Вінніка Віктора
 2. Демиденко Олександру
 3. Коломійцева Максима
 4. Коротун Ярославу
 5. Кряж Ігоря
 6. Наконечного Богдана

 

5.Перевести учнів 5-го класу до наступного класу:

 1. Батюка Євгенія
 2. Вяткіна Михайла
 3. Єрмака Ернеста
 4. Рощіна Олександра
 5. Сєрікову Назіру

 

6.Перевести учнів 6-го класу до наступного класу:

 1. Байдака Ігоря
 2. Кальченка Ярослава
 3. Кривоноса Нікіту
 4. Острижного Ігоря
 5. Парнішвілі Анастасію
 6. Середу Григорія
 7. Шашкова Станіслава

 

7.Перевести учнів 7-го класу до наступного класу:

      1. Бало Оксану

      2. Буряк Ірину

      3. Деркача Сергія

      4. Казарєзова Яна

      5. Кіндзерську Дар’ю

      6. Книш Єлизавету

      7. Лівінцова Миколу

      8. Малєва Віктора

      9. Нюкалова Ярослава

     10. Сінельникова Станіслава

     11. Стребкову Наталію

     12. Руденко Єлизавету

 

8.Перевести учнів 8-го класу до наступного класу:

 1. Діденка Владислава
 2. Каменєва Юрія
 3. Книша Євгена
 4. Книша Сергія
 5. Кубикіна Анатолія
 6. Мартиненко Дар’ю
 7. Орлова Юрія
 8. Пивоварова Євгенія
 9. Чорну Світлану
 10. Шапку Ігоря
 11. Шевченка Максима

 

9.Перевести учнів 10-го класу до наступного класу:

 1. Вертій Марію
 2. Кашубу Лілію
 3. Мороз Тетяну
 4. Хритюхіна Максима
 5. Шапку Єлизавету
 6. Шіріналієва Станіслава

 

 

3. СЛУХАЛИ:

Книш Світлану Яківну, заступника директора з навчально-виховної роботи, про  підсумки роботи по попередженню дитячого травматизму та профілактики дитячої злочинності. ( доповідь додається)

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Класним керівникам забезпечити безпеку життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу, під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

2. Класним керівникам регулярно проводити комплекс бесід з попередження травматизму з обов’язковим записом на сторінках класних журналів.

 

4. СЛУХАЛИ:

Директора школи Шаповалова О.О., який повідомив, що  для впровадження допрофільного та профільного навчання у школі недостатня матеріально-технічна база: відсутнє мультимедійне обладнання,  лабораторне обладнання та реактиви для вивчення предметів природничого напрямку. Школа не має підручників для профільного вивчення предметів та додаткової науково-методичної літератури.

Рівень навчальних досягнень учнів:

7 клас ( 12 учнів) – низький рівень – 0%;

                               середній рівень – 75 %;

                               достатній рівень – 25 %;

                               високий рівень - 0 %.

 

8 клас ( 11 учнів) - низький рівень – 0%;

                               середній рівень – 75 %;

                               достатній рівень – 25 %;

                               високий рівень - 0 %.

 

9 клас ( 6 учнів) - низький рівень – 0%;

                               середній рівень – 73,4 %;

                               достатній рівень – 20 %;

                               високий рівень – 6,6 %.

 

ВИСТУПИЛИ:

Грабар Г.В., яка запропонувала, враховуючи  рівень навчальних досягнень учнів 7,8, 9 класів, матеріально-технічну базу школи, науково-методичне забезпечення у 2017/2018 навчальному році допрофільне та профільне навчання  не вводити.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

У 2017/2018 навчальному році допрофільне та профільне навчання не  вводити, у 10 класі використати варіант навчального плану універсального профілю.

5. СЛУХАЛИ:  директора школи Шаповалова О.О., який  повідомив, що проект робочого навчального на 2017/2018 навчальний рік складено на підставі законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Концепції профільного навчання у старшій школі, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти.

Згідно зі Статутом навчальний заклад має таку структуру:

 • школа І ступеню (1-4 класи);
 • школа ІІ ступеню (5-9 класи);
 • школа ІІІ ступеню (10-11 класи)

            Робочий навчальний план Кіндрашівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів на 2017/2018 навчальний рік складено:

- для 1-4-х класів - за додатком 2 Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України          від 10.06.2011 № 572 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1 до робочого навчального плану);  

- для 5-9-х класів за додатком 12 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014  № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 2 до робочого навчального плану);

- для 10-11-х класів – за додатком 4 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 4 до робочого навчального плану).

У 10-11-х класах – універсальний профіль.

Мова навчання – українська.

На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Інваріантна складова використана повністю.

         Змістове наповнення предметів: трудове навчання, технології, фізична культура сформовано відповідно до статевовікових особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення та реалізується через базовий компонент та варіативні модулі.

У 7-му класі предмети «Алгебра» та «Геометрія», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465, будуть викладатися по 2 години та тиждень.

Варіативна складова розподілена таким чином.

У 1-4-х класах освітню галузь «Мистецтво» розподілено на 2 навчальні предмети: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Додаткові години варіативної частини робочого навчального плану на вивчення цих предметів по 0,5 години на тиждень занесено до інваріантної складової.

З метою виконання навчальних програм академічного рівня інваріантної складової виділено додатковий час на вивчення: 

- геометрії в 10-му класі – 1 година;

- фізики в 10-му класі – 1 година;

- алгебри і початків аналізу в 11-му класі – 1 година;

- геометрії в 11-му класі – 1 година;

- фізики в 11-му класі – 1 година;

- хімії в 11-му класі – 1 година.

         Ці години занесено до інваріантної складової робочого навчального плану.

 З метою розширення знань про духовну культуру Слобожанщини, православні свята та їх роль у житті мешканців слобожанського регіону, у 5,6,7-му класах введено 0,5 години на тиждень факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова введено викладання у 8-9-х класах (по 1 годині на тиждень) спецкурсукурсу «Харківщинознавство» за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану.

Гранично допустиме навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України                        від 20.02.2002 №128, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 17.08.2012 №921, Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 401, мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості становить 4 учні.

 

ПОСТАНОВИЛИ: проект робочого навчального плану школи на 2017/2018 навчальний рік вважати погодженим.

 

 

6.СЛУХАЛИ: Директора школи Шаповалова О.О., про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

 

ПОСТАНОВИЛИ: рішення попередньої педагогічної ради вважати виконаними.

 

 

Голова педагогічної ради _________ О.О.Шаповалов

Секретар                            _________  О.В.Осадча.

 

 

Протокол № 5

засідання педагогічної ради

від 09.06.2017

 

                                                                                       Присутні: 16 вчителів

                                                                     Відсутні: 0

 

Порядок денний:

 1. Про переведення учнів 9-го класу.
 2. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

І. Слухали: директора школи Шаповалова Олексія Олександровича про переведення учнів 9-го класу.

Постановили:

Перевести учнів 9-го класу  до наступного  класу

 

 1. Алюшина Владислава
 2. Бало Богдану
 3. Віннік Олександру
 4. Дудніка Данила
 5. Рощину Анну
 6. Шашкова Олексія

 

ІІ. Слухали: директора школи Шаповалова Олексія Олександровича про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Постановили: вважати рішення попередньої педагогічної ради вважати виконаними.

 

Голова педради _______  О.О. Шаповалов

Секретар            _______ О.В. Осадча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 23
Дата публікації: 19:36 07.11.2016
Директор

Шаповалов Олексій Олександрович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих