Поточна діяльність | Звіт директора
Звіт директора

Звіт
 директора Кіндрашівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів перед трудовим колективом та громадськістю 07 червня  2017 року.

1.    Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.
Шановні присутні!
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року. 
Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2016/2017 навчальний рік.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 
Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у 1978 році і розташована на земельній ділянці площею 2 га.
Протягом 2016/2017 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі. 
Відповідно до рішення сільської ради за школою закріплений мікрорайон розподілений між класоводами та класними керівниками. В червні-серпні місяці здійснено уточнення списків учнів шкільного віку з 5 до 18 років. До 15 серпня дані списки оформляються згідно вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646. Педагогічними працівниками закладу проведено перепис дітей мікрорайону.  За результатами обліку в мікрорайоні проживало 224 дитини шкільного віку (станом на 01.09.2016 року). З них охоплено навчанням:

94 в нашій школі, 80 в інших закладах освіти;

23 в ПТУ та ВНЗ І – IV рівнів акредитації
1 – інвалід не підлягає навчанню.

 

Середня наповнюваність класів становить 10,3  учня.
У школі укомплектовано 10 класів. 
 Останнім часом кількість учнів у школі залишається стабільною:
2011/2012 н.р. – 105 учнів;
2012/2013 н.р. – 107 учнів;
2013/2014 н.р. – 103 учні;

2014/2015 н.р. –103 учні;

2015/2016 н.р. –98 учнів.

2016/2017 н.р.  – 85 учнів


           

 

 

 

Всі учні 9 класу охоплені навчанням у  ПТУ, випускники 11 класу подовжують навчання у ВНЗ І – IV рівнів акредитації.

Кількість випускників

11 класу

Одержали атестат про повну

середню освіту

З них поступили на навчання

праце

влаштовані

не

працюють

 

ПТУ

ВНЗ

І-ІІ

р.а.

ВЗН

ІІІ-ІV

р.а.

Інші заклади

7

7

2

4

1

-

-

-

 

Кількість

випускників

9 класу

з них

Поступили на навчання

Одержали

свідоцтво про освіту

Залишені на повторний курс

10 клас

вечір

школу

ПТУ

ВНЗ

І-ІІ

рівня

інші

заклади

Із середньою

освітою

без

серед

15

15

-

7

-

2

-

5

1

Перед педагогічним колективом стоять наступні завдання щодо підготовки учнів до ЗНО:
•    розширення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання через додаткові, індивідуально-групові форми роботи;
•    активне впровадження тестування на уроках;
•    використання можливостей варіативної складової навчального плану для підготовки учнів до ЗНО.
 2. Навчально-виховний процесу (демонстрація слайдів презентації)

результативність навчально-виховного процесу по класах у 2015/2016 навчальному році

моніторинг навчальних досягнень учнів по школі у 2015/2016 навчальному році

моніторинг участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів 4, 11 класів.

 
3.    Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
 Виховна робота з учнями була спланована відповідно до « Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 31.10.2011 року № 1243.

            Колектив  Кіндрашівської школи спрямовує виховну роботу з учнями на формування життєво компетентної з моральними цінностями особистості, яка успішно само реалізується як громадянин, сім’янин, професіонал.

            Всі класні керівники склали плани виховної роботи з учнями відповідно до вікових особливостей учнів, дотримуючись основних принципів виховання:

національної спрямованості;

культуро провідності;

цілісності;

особистісної орієнтації;

превентивності.

Зміст виховної роботи у школі полягає в науково обґрунтованій системі

загальнокультурних і  громадянських цінностей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

      Виховна робота містила різні  теми виховної діяльності, які розкривалися

різними формами: свята, бесіди, виставки, конкурси, лінійки, усні журнали, тренінги, диспути, екскурсії, турніри, акції, ігри-подорожі, круглі столи, вікторини, тематичні виставки.

            Виховна робота проводилась з дотриманням основних вимог до створення виховного простору:

врахування зовнішніх і внутрішніх впливів на  дитину;

співпраця із сім’єю та громадськістю;

формування досвіду громадянської поведінки;

розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу;

самореалізація дитини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

У навчальному закладі проводився щоденний контроль за відвідуванням учнями

школи, складалися щомісячні звіти класних керівників про відвідування учнів конкретного класу ( пояснення батьків, медичні довідки).

            Протягом року проводилась робота з попередження дитячого  травматизму серед учнів. З метою попередження травматизму проводились у кожному класі планові бесіди за циклограмою та позапланові за потреби, організовувалися лекторії, перегляди кінофільмів на антитравматичну тематику, оформлено стенди з профілактики  травмувань, проведено конкурси і вікторини « Дорожній експрес»,

« Увага! Діти на дорозі!», підготовлені виступи шкільної агітбригади « Ми за здоровий спосіб життя», « Вогонь – друг, вогонь – ворог».

              Але, незважаючи на проведену роботу протягом 2016/2017 навчального року у школі  було  два травмування у побуті учнів, що вказує на недостатню роботу, що проводиться серед дітей щодо профілактики побутових травмувань. Класним керівникам у наступному році посилити роботу серед учнів школи щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності вдома.

            У школі ведеться постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень і злочинності серед учнів школи. Складено шкільний план дій зі службою у справах дітей, органами внутрішніх справ, фахівцем у справах дітей, медичним працівником школи, практичним психологом.

            Протягом року проводилась робота з правового виховання: проводились тижні правознавства, оформлено стенд « Правова освіта», усні журнали, круглі столи, лекції на правову тематику, проводилось анкетування учнів.

            Велика увага приділялась у школі патріотичному вихованню. З цією метою проводились заходи по вшануванню пам’яті видатних державних діячів України, письменників.  

З нагоди річниці виведення радянських військ з республіки Афганістан у школі був проведений урок пам’яті « Ти вічний біль, Афганістан».

 

У школі також працювали гуртки « Чарівна голка» секція з футболу, танцювальна студія       «Заречье», що сприяє створенню умов творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля.  

З метою формування здорового способу життя, на базі школи для учнів 11 класу працював факультативний курс « Профілактика ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу». З наступного навчального року у школі вводиться оновлений факультативний курс для учнів 11 класу « Захисти себе від ВІЛ».

З 1 по 11 класи у школі читається предмет « Основи здоров’я», в курсі якого діти вчаться усвідомлювати чому важливо з раннього віку вести здоровий спосіб життя, загартовуватися, додержуватися правил особистої гігієни, керуючись принципами моральності, розумними шляхами досягати справжньої гармонії здоров’я, як набути необхідних навичок запобігання шкідливих звичок, уникати стресів, правильно поводитись у різних ситуаціях.

Щорічно у березні в школі проходить тиждень до Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом, у ході якого проводяться виховні години « Туберкульоз – небезпечна інфекція», « Зупинимо туберкульоз протягом мого життя», психологічні тренінги « Попереджений – значить озброєний»,

« Безпека залежить від тебе самого». Шкільна агітбригада « Життя» підготувала та провела виступи для учнів на антиалкогольну та анти тютюнову пропаганду « Скажем дружно палінню – ні!».

            Протягом року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. У тісній співпраці з Куп’янським міськрайцентром зайнятості проводились спільні заходи профорієнтаційного характеру: година спілкування « Станція призначення – життя», екскурсії до ПП « Адоніс» швейне підприємство), до аптеки, магазину « Взуття», виставка професійно-технічної освіти на базі загальноосвітньої школи № 4 міста Куп’янська та у місті Харкові, екскурсія на дитячу залізницю міста Харкова. У школі щоквартально заповнюється стенд « Вибір професії…»

            Важливу роль у вихованні учнів відігравало учнівське самоврядування.

У школі діє дитяча організація « Дивосвіт», яка складається з країни «Барвінкової»,   1-4 класи та « Семицвіт», 5-11 класи.

             

            У школі здійснюється моніторинг участі класних родин у виховних заходах, які проводилися у закладі. Найбільш активною є класна родина « Життєдайне джерело», яка є  найактивнішим учасником всіх позакласних заходів шкільного та районного рівнів.


4. Ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.
Відділом освіти Купʼянської РДА придбано холодильник для кухні, за фінансової допомоги батьків замінено 2 дверей.  Поточний ремонт приміщень школи за спонсорські кошти надані ПАТ Агрофірма «8 Березня» в особі фінансового директора Сіренко О.В.
 Щиро дякую вчителям, батькам і техперсоналу, які приклали максимум засиль для проведення ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року і виконали їх якісно та вчасно.

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку необхідна повна заміна вікон,  вхідних дверей та дверей запасного виходу. 

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Активно проводиться робота по озелененню коридорів і класних кімнат, в якому беруть участь як школярі так і всі працівники закладу. Шкільне подвір'я доглянуте.

5.    Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами.
У 2016/2017 навчальному році чисельність працівників закладу становить: педагогічних працівників – 17 чоловік. Мають вищу кваліфікаційну категорію 1 вчитель, першу – 13 вчителів, другу – 1 вчитель, спеціаліст – 1 вчитель, практичний психолог.
Атестація педагогічних працівників 2016/2017 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи, який передбачає: перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи; виявлення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; оформлення портфоліо вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі та серед учнів.
Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами з інформатики. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

    Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на  належному рівні.

6.  Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.
В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування 1-11 класів. За кошти місцевого бюджету всі учні 1-4-х класів та діти пільгових категорій  отримують безкоштовне гаряче харчування. Відсоток учнів, що отримують гаряче харчування по школі становить близько 63%.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  З лютого 2013 року в школі працює сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань,  тісно співпрацює із батьками, вчителями, класними керівниками та адміністрацією школи. Щорічно на базі школи діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи. 
 У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.
7.    Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці. 
За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 
Разом з тим систематичні перевірки, які проводять відповідні контролюючі установи, викладають в актах та приписах недоліки. Причина наявності даних недоліків у відсутності коштів для їх усунення. Так, наприклад, не працює пожежна сигналізація. Але для її включення необхідні значні кошти.
Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.
Завгоспом систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.


 8.    Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.
В школі наказом директора створюється щорічно Рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення про Раду профілактики.  Практичним психологом школи проводяться корекційно-розвиваючі заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Разом з тим  за звітний період траплялися поодинокі випадки протиправної поведінки учнів, зокрема: вживання старшокласниками спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час перерв. Проте, завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ, сімї і молоді на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учнів школи немає.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Книш С.Я. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов  сімей пільгових категорій та тих, що опинилися в складних життєвих умовах, відвідування класними керівниками учнів вдома.

9.    Стан дитячого травматизму.
Питання попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору та на засіданнях педагогічної ради.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.
Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.
Залишається проблемою травмування учнів в побуті.

11.    Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування.  
 
12.    Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
В закладі заведений журнал обліку звернень громадян.  На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу анонімно.  Створена Рада школи, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи. 
Батьківський комітет щомісяця збирається на свої засідання, на яких розглядає питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази. 
Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:
•    через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;
•    використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера;
•    підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;
•    Підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим,  хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Рішення зборів трудового колективу та громадськості від 07червня 2017 року

1.    Продовжити роботу школи по реалізації освітньої програми закладу згідно нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки України.
2.    Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору та пізнавальних інтересів.
3.    Здійснювати моніторинг досягнень учнів у навчальній та поза навчальній діяльності.
4.    Роботу директора школи вважати -  «задовільною».

Переглядів: 99
Дата публікації: 17:08 01.02.2018
Директор

Шаповалов Олексій Олександрович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих